U vlastitom radu bavim se prostorom kao jednim od glavnih fizikalnih pojmova kojim se opisuje pojavnost, izgled i prisutnost svijeta. Prostor smatram neotuđivim čimbenikom svakog umjetničkog djela, bez obzira radilo se o grafici, slici, fotografiji, filmu ili nekom drugom mediju i iz toga razloga sam se odlučio baviti njime. U svome radu koristim različite medije kao što su to grafika, fotografija, video, slikarstvo,… te mi ta medijska raznovrsnost omogućuje da ideje i iskustva koje sam stekao o prostornosti pojedinog medija transformiram u drugi ili da pretapanjem tih ideja i iskustava stvaram nove prostorne odnose i nove načine recepcije a time ujedno i percepcije prostora pojedinog medija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 all rights reserved